BIP

Informacje o jednostce

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach 
ul. Kardynała Hlonda 1
43-100 Tychy

DANE TELEADRESOWE:

  • tel: 32 227 30 59, 513032825
  • e-mail: mdk1@oswiata.tychy.pl
  • web: www.mdk1.tychy.pl                                
NIP: 646-24-83-970
REGON: 000726033

ORGAN PROWADZĄCY: Miasto Tychy
ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

KIEROWNICTWO:
  • Dyrektor - mgr Maciej Gruchlik
  • Wicedyrektor - mgr Monika Szydłowiecka

 

ZADANIA:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, pogłębiających wiedzę, kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu, kształtujących poczucie tożsamości narodowej i poszanowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu,
  • Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stronie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem: http://bip.tychy.edu.pl/20749/stro OBIEKT MONITOROWANY


 
 
 
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-03-24 13:04:25 Zmiana publikacji mdk1
2 2021-03-24 12:56:47 Zmiana publikacji mdk1
3 2021-03-24 11:57:19 Zmiana publikacji mdk1


stronę wyświetlono 5661 razy Artykuł wyświetlony 5661 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.