BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 
Rejestr korespondencji.
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
Akta osobowe pracowników.
Rejestr zwolnień lekarskich pracowników.

Ewidencja urlopów pracowników pedagogicznych i niepodegogicznych.

Rejestr wypadków uczniów.
Wykaz imprez masowych.
Książka obiektu budowlanego.
Protokoły kontroli budynków.
Rejestr sprawozdań.
Listy obecności pracowników niepedagogicznych.
Rejestr zawieranych umów.
 
 

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej oraz elektronicznej przez pracownika sekretariatu oraz dostępne są w godzinach pracy sekretariatu pokój 3.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-07-04 11:07:52 Zmiana publikacji mdk1-2


stronę wyświetlono 1960 razy Artykuł wyświetlony 1960 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.